Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk gastroenterologisk forening

Internasjonale møter

Allergy School on Food Allergy, 5. - 7. desember 2019 i Paris

Tema vil være både IgE og ikke-IgE mediert matallergi. Du lærer om diagnostikk og håndtering av matallergi inkludert endoskopi, oral matvareprovokasjon, reintroduksjon, eliminasjon, prikktesting og IgE testing.
18. september 2019

I tillegg blir det diskutert forebygging av matallergi og hvordan du identifiserer tilstander som  ikke er matallergi.

Relevant for bade gastroenterologer og barneleger. En «Allergy school» gir en ypperlig praktisk tilnærming til emnet med gode muligheter for dialog og å stille spørsmål.