Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Om spesialiteten

Spesialistreglene

Her finner du dokumenter som regulerer spesialistutdanningen for leger i Norge. Dokumentene vil bli oppdatert ved evt. endringer. (Du finner dokumentene som pdf-filer i høyre marg). Oppdatert pr 12.januar 2017
16. september 2015