Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Kurs

Overgangskurs III - Fevik, 14.-18.november 2016

Her finner du programmet fra kurset, samt presentasjonene fra forelesningene, ordnet alfabetisk etter forelesers etternavn. Husk referansen om du senere vil sitere noen av foreleserne.
15. oktober 2019