Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Kurs og møter

Anbefalte kurs

15. oktober 2019
4 puslebiter. Illustrasjon fra Colourbox.com
4 puslebiter. Illustrasjon fra Colourbox.com

Årsmøtekonferansen 2019

Kjære rusmedisinere!

Vi er nå klar med det endelige programmet! I år skal konferansen gå av stabelen i Tromsø, 30. og 31.oktober. I høyre marg kan du se oppdater program pr.11.9.19, som er lagt ut i Legeforeningens kurskatalog for påmelding. Sett av dagene i kalenderen, og velkommen til Tromsø i oktober!

Stiftelsen Bergensklinikken, Kurskatalog

Kompetansesenter rus, region vest Bergen (KoRus Bergen) er drevet av Stiftelsen Bergensklinikken.