Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Eldre artikler

Nye, justerte spesialistregler november 2014

De generelle spesialistreglene har blitt litt justert. Dette ligger nå ute på hjemmesiden til Helsedirektoratet.
13. november 2014

Du finner det formelle Vedtaksbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet i høyre marg. Da skulle endelig alt være klart for å starte utdanningen av norske spesialister i rus- og avhengighetsmedisin!