Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

2019

Etikkseminar om behandling rusavhengige

Får pasienter med ruslidelser likeverdige tjenester? Hvis ikke, kan vi leve med det? Seminaret er åpent for alle og arrangeres torsdag 17. oktober, kl. 17.00 - 21.00 i Litteraturhuset Oslo, Wergelandssalen.
27. september 2019
Et hode satt sammen av flasker med alkohol
Et hode satt sammen av flasker med alkohol

Les mer om seminaret i programmet du finner i høyre marg