Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Veileder for øre-nese-halsfaget

Om veilederen

Behandlingsforslag og veiledende retningslinjer for øre-nese-halsleger og samarbeidspartnere i Norge.

Veilederen for øre-nese-halssykdommer, hode-halskirurgi bygger på gjennomgang av erfaringer, faglige diskusjoner og litteraturen og gir uttrykk for hva Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi, representert ved forfattergruppene, anser som god praksis ved utgivelsestidspunktet. Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode-halskirurgi oppmuntrer kollegaer til å ta i bruk veilederen på en forsvarlig måte og kan ikke ha ansvar for hvordan retningslinjene omsettes i anvendelse av praksis.