Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Kurs og konferanser

Etterutdanningskurs i audiologi, otologi og otonevrologi

Går av stabelen på Sommarøy i tidsrommet fredag 30. august – søndag 1. september 2019.

Øre- og hørselsproblemer utgjør en stor del av pasientvolumet hos generelle ØNH-spesialister. Det skjer mye nytt i hørselsomsorgen, og vi må regne med økte krav til oppdatert fagkunnskap innen dette området. Vi ønsker velkommen til nytt og oppgradert kurs på sensommeren 2019, i naturskjønne omgivelser utenfor Tromsø.

Hilsen kurskomiteen v//Niels Christian Stenklev»