Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi

Møter og aktiviteter

Høstmøtet 2019

Møtet finner sted på Grand Hotel 24. - 26. oktober 2019.

Styret er allerede godt i gang med planleggingen av årets høstmøte. Det vil avholdes på Grand Hotel i Oslo 24-26. oktober. Vi arbeider for en god blanding av faglig oppdatering og sosiale arrangementer. I år blir invitert Leegaardforeleser innen emnet laryngologi og det blir et prioritert hovedemne for møtet. Vi ønsker samtidig å motivere til sterke faglige innlegg innen alle foreningens fagfelt, og våre rådgivende utvalg er involvert i å organisere aktuelle og interessante foredrag for alle foreningens medlemmer.

Frist for innsending av frie foredrag blir i år 1. oktober. Samme dato blir søknadsfrist for foreningens to stipender. Utlysning kommer.

Vi i styret ønsker kommentarer og innspill til hvordan foreningen best mulig kan representere medlemmene. Der gjelder selvfølgelig også når det kommer til høstmøtet. Ta gjerne kontakt!

For styret,

Ivar Vølstad
Sekretær
Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi
Epost: ivar.volstad@gmail.com
Telefon: 95 75 21 88