Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Om oss

Kontakt ossStyret i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding

Profilbilde
Leder
Haslerud, Torjan Magne
Profilbilde
Medlem
Bugge, Harald Fagerheim
Profilbilde
Medlem
Gulati, Ankush
Profilbilde
Medlem
Weigel, Katrin
Profilbilde
Varamedlem
Fosseide, Ida Henriette Henningsen
Profilbilde
Varamedlem
Pettersen, Marit Omnes
Profilbilde
Varamedlem
Toneva, Svetoslava Doncheva


Spesialitetskomite

Profilbilde
Leder
Biermann, Martin
Profilbilde
Medlem
Babovic, Almira
Profilbilde
Medlem
Mutlukoca Stern, Nadide
Profilbilde
Medlem
Tulipan, Andreas Julius
Profilbilde
LIS-medlem
Bendiksen, Cecilie
Profilbilde
Varamedlem
Bogsrud, Trond Velde
Profilbilde
Varamedlem
Nordling, Ketil
Profilbilde
LIS-varamedlem
Dontala, Sanjana Krishna