Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Om oss

Kontakt oss

Styret

profilbilde
Leder
Mona-Elisabeth Revheim
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
profilbilde
Medlem
Boel Johnsen
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Katrin Weigel
Arbeidssted: Sørlandet sykehus Medisinsk serviceklinikk
profilbilde
Medlem
Torjan Magne Haslerud
Arbeidssted: Radiologisk avdeling - Haukeland
profilbilde
Medlem
Harald Fagerheim Bugge
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Varamedlem
Tirza Christine Eveline Buter-Holen
Arbeidssted: Stavanger Universitetssjukehus
profilbilde
Varamedlem
Kristian Brokstad
Arbeidssted: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tromsø - Somatikk
profilbilde
Varamedlem
Marit Omnes Pettersen
Arbeidssted: St. Olavs Hospital

Spesialitetskomite

Martin Biermann
Leder
Martin Biermann
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
profilbilde
Medlem
Cecilie Bendiksen
profilbilde
Medlem
Henning Langen Stokmo
Arbeidssted: Vestre Viken HF
profilbilde
Medlem
Trond Velde Bogsrud
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
profilbilde
Medlem
Andreas Julius Tulipan
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS
profilbilde
Varamedlem
Ankush Gulati
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Birgit Schulz
Varamedlem
Birgit Schulz
Arbeidssted: Sørlandet sykehus Medisinsk serviceklinikk
profilbilde
Varamedlem
Charlotte Eldjarn
Arbeidssted: Klinikk for radiologi og nukleærmedisin - OUS