Norsk forening for nuklærmedisin og molekylær avbildning

Nyheter

Stipend til HIMSS19

22. august 2018
Lyst til å øke kompetansen innen e-helse og teknologi? Da er dette noe for deg!

Stipend til LIS ved NSNM 2018

04. juni 2018
Stipend til tre leger i spesialisering som deltok med poster eller fritt foredrag under årets Vårmøte i nukleærmedisin.

Årsmøte i NFNM 2018

04. juni 2018
Årsmøtet i Norsk forening for nukleærmedisin og molekylær avbilding fant sted på Sommarøy Arctic Hotel fredag 25.05.2018.

Nukleærmedisinsk kurs del 1

23. april 2018
Det arrangeres obligatorisk kurs for nukleærmedisinske LIS i strålefysikk, strålebiologi og strålevern.

Felles møte for NFNM og spesialitskomitèen

15. november 2017
Felles halvdagsmøte for NFNM og spesialitskomitèen på legenes hus 07.11.17.

Et utfordrende kasus

07. november 2017
Intrahepatiske echinococcus multilocularis lesjoner som falsk postitive funn i pasient med adenocarsinom i jejunum.

FDG-PET/CT for påvisning av nevrolymfomatose

21. februar 2017
Kasuistikk ved Ankush Gulati, LIS ved Senter for Nukleærmedisin og PET, Haukeland Universitetssjukehus.

Ny 1. amanuensis stilling i nukleærmedisin

21. februar 2017
Vi gratulerer Mona Elisabeth Rootwelt Revheim med den nyopprettede 1. amanuensis stillingen i nukleærmedisin ved Universitetet i Oslo !

Presentasjon av NFNM i Overlegen nr.1 2015

01. februar 2015
Konvensjonell nukleærmedisinsk diagnostikk og behandling foregår i dag på 19 nukleærmedisinske avdelinger i Norge.

Side 2 av 2