Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Om oss

Kvalitetsutvalget

På årsmøtet i NFMM 2018 ble det vedtatt at det tidligere Kvalitetsutvalget blir slått sammen med Fagutvalget til ett utvalg kalt Fag- og kvalitetsutvalget.

Informasjon om det nye utvalgets mandat og sammensetning finner du på siden til Fag- og kvalitetsutvalget.

Fram til 2018 hadde kvalitetsutvalget følgende mandat og medlemmer:

Kvalitetsutvalget skal skaffe relevant informasjon, koordinere og komme med veiledning vedrørende kvalitetssikringsarbeidet innen medisinsk mikrobiologi.

Legeforeningen sier: Kvalitetsutvalget skal utbre kunnskap om og initiere etablering av praksis innenfor kvalitetssikringsområdet i tråd med Legeforeningens generelle retningslinjer, tilpasset sitt spesielle fagområde. Utvalget har som målgruppe medisinsk personell innenfor sitt fagområde. 

Inger Sofie Samdal Vik. Oppnevnt 2015. Sitter til og med 2019.
Elisabeth Toverud Landaas. Oppnevnt 2017. Sitter til og med 2019.
Johanne Haugen. Oppnevnt 2013. Sitter til og med 2019.
Mina Øydis Høye. Oppnevnt 2013. Sitter til og med 2019.