Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for lungemedisin

Nyheter

Trening som medisin

Kompetansetjenesten Trening som Medisin har eksistert siden 2016 for å bidra til økt kompetansespredning og kompetanseoppbygging blant helsepersonell som møter pasienter med hjertesykdom, hjertesvikt, perifer karsykdom og kols.
9. september 2019

Etablering av fagnettverk er viktig for deling og utvikling av kompetanse rundt trening som medisin. Vi ønsker at du som har interesse for og/eller kunnskap om kols og trening blir en del av vårt nettverk! Hvis du synes dette høres spennende ut, les vedlegget og ta kontakt med Eivind Brønstad. Se vedlegget for mer info.

Nettsiden til TsM finner du her.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål; eivind.bronstad@stolav.no eller eivind.bronstad@ntnu.no

Eivind Brønstad - overlege ved lungeavdelingen St.Olavs hospital og lege ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som Medisin.