Norsk forening for lungemedisin

Kurs og kongresser

Voksentoppseminaret/NFAI høstmøte 2018.

I tradisjon med de årlige voksentoppseminarene og NFAI høstmøte arrangerer vi fellesmøte som avholdes ved Oslo universitetssykehus torsdag/fredag 22-23 november. Velkommen skal du være.
9. OKTOBER 2018

Vedlagt er foreløpig program som vi håper dere finner både spennende og nyttig. Last ned program (pdf). 

Det er anledning til å delta på en eller begge dager, men det er dessverre ikke anledning til å delta uten påmelding og registreringsavgift, siden møtet arrangeres på dugnad uten eksterne sponsorer.

Meld deg på seminaret/høstmøtet

Etter møtet torsdag blir det nettverking og bli-kjent, med lett servering. Vi oppfordrer alle som har disputert i 2017 eller 2018 innen fagområdene til å melde seg til en 10-minutter presentasjon, dersom dere ikke allerede har presentert arbeidet tidligere. Dersom tiden tillater, vil det også bli mulig å melde seg på til 10-minutter frie foredrag, se påmeldingsskjema.

Hjertelig velkommen, håper vi sees.

For Voksentoppen og NFAI

Iren Matthews, Karin C. Lødrup Carlsen og Jon Olav Hunderi