Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for klinisk farmakologi

Aktuelt

EACPT-kongressen 2019

15. august 2019
Kongressen i Stockholm 29.6-2.7 samlet 500 deltakere fra 50 land, også deltakere fra land utenfor Europa. Kongressen ble arrangert av EACPT og «the Swedish Society for Pharmacology, Clinical Pharmacology and Therapeutics». Det er 25 års jubileum for EACPT i år (Coleman et al, Eur J Clin Pharmacol, 2019, 743-750).