Norsk forening for klinisk farmakologi

Formål og oppgaver

Å fremme faget klinisk farmakologi og toksikologi og dermed bidra til rasjonell bruk av legemidler, og øke kunnskap om og redusere skadevirkninger av legemidler, rusmidler og kroppsfremmede forbindelser.
Dette målet kan nås ved:

  1. Analysevirksomhet
  2. Undervisning
  3. Rådgivning og informasjon
  4. Bivirkningsforebyggende arbeid
  5. Forskning
Overgivelse av en pille illustrasjonsbilde fra Colourbox.com