Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Vårkonferanse i medisinsk immunologi

Konferansen finner sted 4. april på Ullevål sykehus. Frist for påmelding er 22. mars.