Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Årsmøte og årsmøteseminar for 2020 blir 16.-17. mars i Trondheim

Detaljer rundt program og tider kommer så snart dette er klart.
3. september 2019