Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Årsmøte og årsmøteseminar for 2020 blir 16.-17. mars i Trondheim

Detaljer rundt program og tider kommer så snart dette er klart.
3. september 2019