Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

International Haemovigilance Seminar (IHS) i Oslo 16. – 18. september 2020

13. november 2019
Informasjon vil oppdateres fortløpende.

Legenes klimaaksjon

13. november 2019
Du har kanskje fått med deg oppropet «Leger krever klimahandling nå!». Formålet med oppropet er å vise Stortinget at norske legers er engasjert i helsetrusselen som klimaendringene utgjør.

Årsmøte og årsmøteseminar for 2020 blir 16.-17. mars i Trondheim

03. september 2019
Detaljer rundt program og tider kommer så snart dette er klart.

NFIT-medlemmer: Utlysning av støttemidler til faglige aktiviteter - søknadsfrist 15.10.19

05. august 2019
Etter innstilling fra styret i NFITs vitenskapelige fond vedtok NFITs årsmøte 07.03.2018 enstemmig å legge ned fondet. Det ble bestemt at styret skal dele ut inntil kr 250.000 av fondets kapital årlig til fondsmidlene er oppbrukt.

Innføring i molekylærallergologisk laboratoriediagnostikk (MAD)

25. april 2019
Kurs/ seminar for leger i spesialisering, legespesialister og annet helsepersonale

Vårkonferanse i medisinsk immunologi

18. februar 2019
Konferansen finner sted 4. april på Ullevål sykehus. Frist for påmelding er 22. mars.

Påmelding til NFIT årsmøte og årsmøtekurs 2019 på Lillehammer

15. februar 2019
Velkommen til NFIT årsmøte, årsmøtemiddag og årsmøtekurs på Lillehammer 21. - 22.03.19!

Mer er ikke alltid bedre

10. januar 2019
Gjør kloke valg er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Metodekurs for spesialiteten immunologi og transfusjonsmedisin

05. desember 2018
Det blir arrangert metodekurs i Bergen mandag 21. januar – fredag 25. januar 2019.

Side 1 av 2