Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Møter og konferanser

Kurs i 2018

Følgende kurs går av stabelen inneværende år.

Dato:  2-6.juni 2018 Toronto, Canada

ISBT International Society of Blood Transfusion

Event calendar

Dato: 2-5.september 2018, Amsterdam

EFIS European Federation of Immunological Societies

ECI European Congress of Immunology

Om arrangementet 

Dato: 13-15.september 2018, Valencia, Spania

ESCCA European Society

Dato: 24-25.september 2018, Oslo, Kvalitetssikring i transfusjonstjenesten

Invitasjon og påmelding (pdf)

Dato: 13.-16.oktober i Boston

AABB
Informasjon om arrangementet
Event calendar.

Dato: 16-19.november 2018 

ISBT International Society of Blood Transfusion

Bangkok, Thailand, Regional konferanse

Event calendar