Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Kvalitetsutvalget

profilbilde
Leder
Nina Ommundsen
Arbeidssted: Oslo universitetssykehus HF
profilbilde
Medlem
Marius Myrstad
Arbeidssted: Vestre Viken
profilbilde
Medlem
Magnhild Dejgaard
Arbeidssted: OUS

Faggruppe for demens

profilbilde
Leder
Anne-Brita Knapskog

Faggruppe for delir

profilbilde
Leder
Bjørn Erik Neerland

Faggruppe for preoperative vurderinger

profilbilde
Leder
Siri Rostoft

Faggruppe for hjerneslag

profilbilde
Leder
Hege Ihle-Hansen

Faggruppe for ortogeriatri

profilbilde
Leder
Marte Mellingsæter