Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for geriatri

2018

Oversikt over geriatrisk virksomhet ved alle norske sykehus

Vi ønsker å ha et dokument som gir oss oversikt over alle enheter for geriatri ved norske sykehus. Dokumentet ligger åpent på nettsiden og vi ber om at alle som er i lederposisjon/har ansvar for geriatri ved hvert sykehus legger inn sine tall.
Bilde av Aker sykehus

NGF har laget et google document for å samle informasjonen. Det vil være fint om dere kan oppdatere dersom dere får flere(eller færre senger).

Klikk her for å få tilgang til dokumentet:

Evt kan du lime denne linken inn i nettleseren din:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oKiKISiGiud9Lr4f_jyRfw1SlU_kWtfD13_sKATjQDo/edit?ts=5a68992d#gid=0

Håpet er at vi gjennom en dugnad kan få en bedre oversikt.