Norsk forening for geriatri

Møter og aktiviteter

Geriatrisk høstmøte

Hold av onsdag 16. oktober 2019. Møtet blir på Thon Conference i Universitetsgaten 26.