Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

Om oss

Valgkomite

3. april 2019

Leder 

 Kristoffer Lassen, OUS Rikshospitalet

Medlemmer

Hans Olaf Johannessen, OUS Ullevål

Jon Helge Angelsen, Haukeland

 

Styret får i oppdrag av årsmøte å finne nye medlemmer