Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

Om oss

Spesialitetskomiteen

3. april 2019


i gastroenterologisk kirurgi

Profilbilde
LIS-varamedlem
Gabrielsen, Sindre
Profilbilde
LIS-medlem
Schult, Anna Lisa
Profilbilde
Leder
Wiencke, Kristine
Profilbilde
Medlem
Karlsen, Lars Normann
Profilbilde
Medlem
Søberg, Drude Taran
Profilbilde
Medlem
Yobuta, John Sebit
Profilbilde
Varamedlem
Corwin, Christian
Profilbilde
Varamedlem
Holck-Steen, Johan Christian