Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Om oss

Vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet i Tromsø 2006
5. april 2019

Lover for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering vedtatt 29.11. 2006, med ikrafttredelse 1.1. 2007.

Vedtekter for Norsk Forening for Fysikalsk medisin og Rehabilitering