Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Whitebook 2011 !Den norske oversettelsen av den europeiske generalplanen, the Whitebook, ble lansert på Årsmøtet 3. november,
12. januar 2012

Det var med stolthet og glede at  styret i NFFR kunne presentere "the Whitebook 2011" for de fremøtte ved Årsmøtet i Oslo. Et møysommelig abeid har resultert i et viktig dokument som vil være et referanse verk i styrets arbeid fremover. Medlemmene oppfordres til å anvende "the Whitebook" i alle fagmedisinske sammenhenger.  "The Whitebook" er laget for å brukes!