Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Styremedlemmer Norsk Forening for Fysikalsk Medisin og Rehabilitering 2014

2. mars 2013

 

Leder Sissel Roland

Kontaktinfo: sissel.roland@helse-finnmark.no, sisselro@gmail.com , sisselro@oif.no

                         

Nestleder Alexandra Christine Hott

Kontaktinfo: alexandra.hott@hotmail.com, alexandra.hott@sshf.no

 

Sekretær Marianne Wesnes

Kontaktinfo: mariannewesnes@gmail.com, marianne.wesnes@helse-bergen.no

                         

Nettredaktør Nora Jurikova

Kontaktinfo: norajurikova@hotmail.com, Nora.Jurikova@stolav.no

                         

Økonomiansvarlig Jostein Grimsmo

Kontaktinfo: jo-grim@online.no

                      

Styremedlem Margrethe Almås Sørhøy

Kontaktinfo: margrethe.almas.sorhoy@stolav.no, margrethe.a.s@gmail.com

                    

Styremedlem Arild Kjetså

Kontaktinfo: arildkjetsa60@gmail.com