Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Oppdalsuka 2017


Kurs i Fysikalsk Medisin - Oppdalsuka 12. - 15. mars 2017
10. november 2016

For påmelding gå til:  Oppdalsuka.org

 

Kursprogram:

Tid: Søndag 12. mars – onsdag 15. mars 2017

 

Kursledelse/ansvarlig: Spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering Sturla Storrø, FysMedklinikken, Trondheim og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

 

Målgruppe: Allmennpraktiserende leger, utdanningskandidater og spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering. Kurset er også åpent for fysioterapeuter og andre interesserte.

 

Antall timer: 26

 

Godkjenninger: Kurset er godkjent av Den norske Legeforening med 26 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i spesialiteten allmennmedisin og i spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering til videre- og etterutdanningen

 

Innhold/Læringsmål: Fokus på noen av de vanligste problemer i allmennmedisin. Skader og lidelser fra bevegelsesapparatet. Klinisk og dokumentert gjennomgang av skulder, nakke, rygg, bekken og hoftelidelser med vekt på utredning, diagnostikk og behandling. Det vil bli lagt opp til trening på praktiske ferdigheter med pasientundersøkelser og kasuistikker.

 

Program:

Søndag 12. mars

   16:00 – 19:45 – Nakke/rygg v/ Sturla Storrø

 

    16:00 Åpning

 

    16:15 Ryggen vårt største helseproblem

 

    17:00 Kasuistikker

 

    18:30 Ryggsmertene i anatomisk og patofysiologisk perspektiv

 

    19:45 Slutt

 

 

 

Mandag 13. mars:

     08:30 – 12:00 – Nakke/Rygg v/ Sturla Storrø

 

    08:30 Fra akutte smerter til kroniske, sammensatte plager

 

    10:00 Kaffepause

 

    10:30 Diagnostikk og undersøkelse

 

    12:00 Lunsj

 

    16:00-19:00 – Nakke/rygg – pasientdemonstrasjon v/ Sturla Storrø og seksjonsoverlege Niels Gunnar Juel, Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ullevål Universitetssykehus

 

    16:00 Flere rygg- og nakkepasienter undersøkes i grupper med fokus på utredning,diagnostikk og behandling.

 

    17.45 Kaffepause

 

    18.00 Når og hvordan skal ryggen behandles?

 

 

 

Tirsdag 14. mars:

    08:30 – 12:00 – Bekken v/Niels Gunnar Juel/Sturla Storrø

 

    08:30 Epidemiologi. Funksjonell anatomi og biomekanikk. Bløtdelslidelser i regionen.

 

    09:30 Øvelse i klinisk undersøkelse, en systematisk tilnærming til en vanskelig region.

 

    10:30 Kaffepause

 

    10:45 Svangerskapsrelaterte bekkenplager med klinisk undersøkelse. Injeksjoner?

 

    12.00 Lunsj

 

    16:00 – 17:30 – Flere bekken og hoftepasienter undersøkes i grupper for klinisk diagnostikk.

 

    17:30 Kaffepause

 

    17:45 – 19:30 – Skulder v/ Niels Gunnar Juel

 

    17:45 Epidemiologi og populasjoner. Funksjonell anatomi. Biomekanikk.

 

    18:35 Et system for klinisk undersøkelse. Øvelse i klinisk undersøkelse.

 

 

 

Onsdag 15. mars:

    08:30 – 13:00 – Skulder m/ pasientdemonstrasjon v/Niels Gunnar Juel / Sturla Storrø

 

    08:30 Klinisk us., kort repetisjon systematisk skulderundersøkelse.

 

    09:00 Flere skulderpasienter undersøkes i grupper med fokus på klinisk diagnostikk.

 

    11:30 Kaffepause

 

    11:45 Diagnoser og diagnostiske kriterier. Supplerende us. og injeksjonsteknikk.

 

    13:00 Slutt