Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fag

Fjernundervisning

3. mai 2019

Når - Hvem - Tema

29.1. - Tom Torhaug - Syringomyeli

26.2. - Eva Grønning, koordinator ART Tromsø - Ambulante rehabiliteringsteam i Nord Norge

26.3. - Henriette Michalsen - Psykolog, stipendiat
Motivasjon for fysisk aktivitet hos psykisk utviklingshemmende

30.4. - Lena Danielsson - Fantomsmerter

28.5. -   1

18.6. - Gunnstein Bakland - Inflammatoriske rygglidelser

27.8. - Marte Ørbo, Phd, psykolog - Hjertestansoverlevere

24.9. - Daniel Svendsen, overlege - Pakkeforløp slag del II

29.10. - Franz Hintringer, overlege - HIA

26.11. - 

17.12. -

Informasjon for nasjonal fjernundervisning 2019 :

 
Kortnummer i Norsk Helsenett: 999033
 
Eksterne deltagere og deltagere på Lync/Skype ringer 999033@uc.nhn.no (lim inn adressa i søkefeltet, høyreklikk og velg «start en videosamtale»).
 
Hvis noen skal ringe via en vanlig telefon så ringer man først 77602100 og taster så inn 999033 og avslutter med #
 
Alle skal sette Mikrofonen på «mute» for ikke å forstyrre foredraget.

 

-  Undervisningen varer i 40 minutter. Det er åpent for spørsmål og kommentarer i 5 minutter til slutt. Om man ønsker å stille spørsmål må mikrofonen aktiveres først.
 
Eventuelle spørsmål kan rettes per mail til:

Christoph Schäfer   christoph.schafer@unn.no

Ingvild Kjeldberg     ingvild.kjeldberg@helse-mr.no

Marianne Klokk       marianne.klokk@helse-mr.no