Norsk forening for dermatologi og venerologi

Om oss

Tillitsvalgte 2017-19

9. desember 2011

Styre:

Petter Gjersvik, Oslo (leder)

Jan Cezary Sitek, Oslo

Katarina Z. Stangeland, Stavanger

Thor Henry Andersen, Ålesund

Bjørnar H. Moen, Bergen

1. vara: Kjersti Danielsen, Tromsø

2. vara: Ragnhild Telnes, Trondheim

 

Kurskomité:

Alexandros Stefou, Halden (leder)

Brita Pukstad, Trondheim

Kristian Enerstvedt, Bergen

Bjørn Kvammen, Tromsø

Inger Marie Skoie, Stavanger

Eva Tønsberg, Oslo

 

Forskningsutvalg:

Eidi Christensen, Trondheim (leder)

Eva M. Rehbinder, Oslo

Lene Frøyen Sandvik, Bergen

Adel Olasz, Tromsø

 

Kvalitetsutvalg:

Ragnar Faye, Bærum (leder)

Ellen Slevolden, Oslo

Kristine Åsheim, Bergen

 

Nettredaktør:

Flora Balieva, Stavanger

 

Valgkomité:

Ellen Bjørge, Trondheim (leder)

Rita Grude Ladstein, Bergen

Kristine Bø, Oslo