Norsk forening for dermatologi og venerologi

Om oss

Styret

21. desember 2011


Styret i Norsk forening for dermatologi og venerologi

Profilbilde
Leder
Gjersvik, Petter
Profilbilde
Medlem
Andersen, Thor Henry
Profilbilde
Medlem
Moen, Bjørnar Halsør
Profilbilde
Medlem
Sitek, Jan Cezary
Profilbilde
Medlem
Stangeland, Katarina Maria Zak
Profilbilde
Varamedlem
Danielsen, Kjersti
Profilbilde
Varamedlem
Telnes, Ragnhild