Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for bryst- og endokrinkirurgi

Endokrinkirurgi

Nasjonale retningslinjer for ca. thyreoidea

På høstmøtet i 2014 holdt Kristin Helset en presentasjon vedrørende arbeidet som er gjort med nasjonale retningslinjer for cancer thyreoidea. Presentasjonen ligger vedlagt.
15. oktober 2015