Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for arbeidsmedisin

Ramazzini

Her finner du PDF-filer av tidligere Ramazzini.
10. desember 2018
Forsidebilde Ramazzini nr 3_2019
Forside av Ramazzini nr. 3-2019