Norsk forening for arbeidsmedisin

Om oss

Spesialitetskomite og forskningsutvalget

SpesialitetskomiteenProfilbilde
Leder
Gravseth, Hans Magne
Profilbilde
Medlem
Røysted, Wenche
Profilbilde
Medlem
Strømholm, Tonje
Profilbilde
Medlem
Svedahl, Sindre Rabben
Profilbilde
Varamedlem
Nordseth, Mari Kopreitan
Profilbilde
Varamedlem
Watts, Elin

Forskningsutvalg

Les forskningsutvalgets strateginotat, som er oppdatert med nye lenker!