Norsk forening for arbeidsmedisin

Om oss

Spesialitetskomite og forskningsutvalget

SpesialitetskomiteenProfilbilde
LIS-medlem
Henriksen, Tone Kolås
Profilbilde
LIS-varamedlem
Teigen, Krister Aune
Profilbilde
Leder
Gravseth, Hans Magne
Profilbilde
Medlem
Røysted, Wenche
Profilbilde
Medlem
Strømholm, Tonje
Profilbilde
Medlem
Svedahl, Sindre Rabben
Profilbilde
Varamedlem
Nordseth, Mari Kopreitan
Profilbilde
Varamedlem
Watts, Elin

Forskningsutvalg

Les forskningsutvalgets strateginotat, som er oppdatert med nye lenker!Profilbilde
Leder
Bugge, Merete Drevvatne
Profilbilde
Medlem
Danielsen, Tor Erik
Profilbilde
Medlem
Hilt, Bjørn