Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for arbeidsmedisin

Før 2018

Nytt fra institusjonsutvalget

De arbeidsmedisinske avdelingene fikk igjen positive nyheter med Statsbudsjettet. De øremerkede midlene til fagmiljøene viderføres også i 2016.
13. oktober 2015

En annen nyhet er at EASOM (den europeiske organisasjonen for utdanningsinstitusjoner i arbeidsmedisin) arrangerer sitt neste møte i Bergen. Møtet avholdes i slutten av august neste år. Tusen takk til kollegaene i Bergen som tar på seg et så stort arrangement.

Årets høstmøte for avdelingene arrangeres i Sandefjord 19.-21.oktober i regi av avdelingen i Skien. Vi er invitert til et spennende program som blant annet omfatter kvalitetssikring av utredningene for arbeidsrelaterte sykdommer.

Ellers er UEMS (den europeiske spesialistorganisasjonen) - seksjonen for arbeidsmedisin - i gang med et arbeid for å utrede rådgivende europeiske kompetansekrav til spesialistutdanningen i arbeidsmedisin. Om alt går bra, bør det foreligge et konkret utkast til dokument om ca. ett år. Styret i NAMF har oppnevnt Tor Erik Danielsen og Kristian Vetlesen som våre representanter i UEMS for en ny 2-årsperiode.