Norsk forening for arbeidsmedisin

Aktuelt

Ferie - Noe for meg?

29. mars 2019
Ferie er for mange årets høydepunkt og vi ønsker gjerne å avvikle ferien sammen med familie og/eller venner. Samtidig skal arbeidsgiver sørge for forsvarlig bemanning også om sommeren. For mange går dette knirkefritt, men noen ganger kan det oppstå uklarheter knyttet til hvilke rettigheter den enkelte selv har til å bestemme når ferien avvikles m.v.

Håndtering av personopplysninger

29. mars 2019
Hvordan påvirkes vi i Legeforeningen av de nye reglene? Fra 20. juli 2018 trådte den nye norske personopplysningsloven i kraft, og fra samme dato ble EUs personvernforordning (GDPR) også gjeldende i Norge.

Årets fagseminar på Losby - En oppsummering

29. mars 2019
Tonje Strømholm er medlem av styret i NFAM/Namf, var også medlem i kurskomiteen, og har oppsummert seminaret i en artikkel som ble publisert under "Styrets spalte" i Ramazzini, Nr. 1 2019.

Årets Vårkonferanse og Årsmøtet 2019

22. mars 2019
Onsdag 22. mai til Fredag 24. mai 2019 kommer det glade arbeidsmedisinere til Kirkenes. Har du husket å melde deg på?

Lønnsundersøkelsen 2018

22. mars 2019
I forrige nummer av Ramazzini fikk dere en smakebit på resultatene fra lønnsundersøkelsen. Her kommer hele artikkelen.

Viktig rapport og seminar

25. mai 2018
En ekspertgruppe har vurdert om dagens bedriftshelsetjenesteordning fungerer etter hensikten, og legger i sin rapport frem mulige fremtidige modeller av bedriftshelsetjenesten. Rapporten vil bli publisert 25. mai på regjeringen.no. Som oppfølging av dette holdes det et seminar tirsdag 5. juni https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/seminar-om-bedriftshelsetjenesteordningen/id2600431/

Årsmøte for Namf/NFAM 2018

23. mars 2018
Årsmøte for Namf/NFAM finner sted på Soria Moria 25. april 2018 kl. 16:45. Velkommen til alle medlemmer. Årsmeldingene finner du på Namf's nettsider.

Kontorlandskap og fleksikontorer

12. september 2017
Arbeidsmedisiner Jan Vilhelm Bakke og arbeidspsykolog Knut Inge Fostervold har skrevet en oversiktsartikkel om dette temaet. Artikkelene er nylig publisert i et temanummner i "Helserådet".

Vår-konferansen 2018

22. august 2017
Vårkonferansen 2018 arrangeres på Soria Moria 25. - 26. april. Programmet (se vedlegg) vil være av interesse for mange, med mange spennende områder og foredragsholdere. Meld deg på Vårkonferansen nå - vi ønsker nettopp deg som leser dette hjertelig velkommen!

Side 1 av 5