Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Meld deg på kurs i fysikalsk medisin 6-8. februar

Velkommen til AF og NFAs kurs i fysikalsk medisin 6. februar - 8. februar 2019. Dette er et tradisjonsrikt kurs som har fått gode evalueringer av deltakerne. Det legges, som tidligere, stor vekt på trening i praktiske ferdigheter.


4. januar 2019
bilde

Kurset er godkjent som emnekurs for leger i spesialisering og som klinisk emnekurs med 18 tellende kurstimer etter spesialitetsreglene i allmennmedisin.

Målsetting for kurset:

Å gi allmennlegen kunnskap om hvordan en bedre kan undersøke, forstå og hjelpe pasienter med muskel-skjelettsmerter ut fra en praktisk allmennmedisinsk tilnærming.

På programmet i 2019 står ”Lidelser i nakke, brystrygg og overekstremitet”. Kurskomitéen har lang erfaring med praktisk undervisning for allmennleger. Foreleserne er erfarne allmennleger fra NFAs referansegruppe for muskel- og skjelettlidelser, supplert av dyktige spesialister.

Hotellet er flott og ligger delvis ute i Nidelven i sentrum av Trondheim og har vunnet kåringen av ”Norges beste hotellfrokost” ti år på rad. Den sentrale beliggenhet og det kulinariske er hovedgrunnen til at hotellet er valgt.  

Kursavgiften er kr. 5.450,- som ikke blir refundert. Den enkelte må selv betale for hotelloppholdet før avreise. Deltakeren søker refusjon for reise- og hotellutgifter fra Legeforeningens Utdanningsfond II i etterkant. Hotellpris er kr. 2095,- i enkeltrom med helpensjon. Deltakere som ikke bor på hotellet betaler en dagpakkepris til hotellet på kr. 670,- som inkluderer lunsj, kaffepauser, frukt og bruk av konferanselokaler.

Se hele programmet under. 

Meld deg på her innen 29. januar. 

Vennlig hilsen
kurskomitéen:
Satya Sharma
Rolland Legesenter, Bergen.