Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Nyheter

Medarbeiderprisen 2018 – kom med forslag!

Til fastleger og medarbeidere:

Under Primærmedisinsk uke (PMU) 22.-26. oktober i Oslo skal det tildeles en medarbeiderpris pålydende kr 15 000.
11. september 2018

Hovedkomiteen for PMU ber om forslag til kandidater.

Prisen tildeles en medarbeider som:

-har en reflektert holdning til sin rolle og arbeidsplass. Hun/han ser legekontoret og oppgavene der som en helhet, og verdsetter teamarbeid for å sikre fremdrift i arbeidet

-har respekt og omsorg for kolleger og pasienter, evner å skape motivasjon og tar ansvar i kvalitetsforbedringsarbeidet

-har på en eller annen måte vært en inspirator for andre medarbeidere – lokalt, regionalt og/eller nasjonalt

Forslag sendes til Tove Rutle, sekretær i PMUs hovedkomité: rmrtove@online.no innen 10. oktober 2018