Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Kvalitetsarbeid

Senter for kvalitet i legekontor(SKIL)

Senter for kvalitet i legekontor startet opp 1.1.15 i Bergen, med Nicolas Øyane, fastlege i Bergen, som daglig leder.
SKIL - logo
SKIL - Logo

Nicolas

Nicolas Øyane

Du finner utførlig informasjon om SKIL på hjemmesiden: www.skilnet.no

Legeforeningens sentralstyre vedtok i november 2013 å starte et Senter for kvalitetsutvikling i legekontor (SKIL). Sentret ble stiftet i januar 2014.

Dette er resultat av flere års arbeid for å etablere "SAK". Bakgrunn for endring av navnet er at "SAK" nå er betegnelsen på Statens autorisasjonskontor for helsepersonell.

Senteret skal støtte og veilede praksisnær kvalitetsutvikling i legekontor, gjennom tverrfaglige nettverk og kollegagrupper. Deltakelse i SKIL skal gi poeng i videre- og etterutdannelsen for spesialister i allmennmedisin.

Senteret er organisert som et selskap med NFA, AF, Legeforeningen, Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) og Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) som medeiere. Det er et mål at statlige myndigheter og kommunene blir med som medeiere og drivere av sentret.

NFAs leder Petter Brelin er leder av styret.

Vedlegg