Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Ultralyd

Forening for Ultralyd i Allmennpraksis inneholder mye relevant informasjon, blant annet om kurs. Denne siden finner du lenke til her: www.fuanorge.no
5. juli 2018

Medlemmener: 

Morten Glasø

Sveinung Gangstø

Roald Borthne

Geir Stene

Alexander Sandnes

Marius Christensen

Kan Shanker

Finn Høivik

Olav Karstad

Canh Le Nygaard

Karoline Lund (leder)