Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Smertemedisin

Faggruppens formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for smertemedisinske utfordringer i allmennmedisin, stimulere til tverrfaglig samarbeid og være en ressurs for Legeforeningen og medlemmene på fagfeltet smertemedisin.
5. juli 2018

Leder:             Trygve Skonnord (E-post)
Nestleder:        Holgeir Skjeie (E-post)

Øvrige medlemmer:
Anders Kind
Anne Marte Nordrum
Arnfinn Seim
Bård Natvig
Christel Nanz
Egil Fors
Guro Røstvig
Hedda Tschudi-Madsen
Khoa Duong
Rune Slettbakk
Stein Jarle Pedersen
Åge Norman Hansen
Åshild Espeland
Mirela Slomic
Hanna Moldekleiv