Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Muskel- og skjelettlidelser

5. juli 2018

NFAs faggruppe for muskel- og skjelettlidelser består av Satya Sharma (leder), Jan Robert Grøndahl, Kurt Andreassen, Bård Natvig, Erik L. Werner, Øystein Holmedal og Pål Kristensen. Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk industri.

Faggruppens medlemmer vil dele sin kompetanse med leserne gjennom programposter om utvalgte kliniske emner med denne nettsiden som utgangspunkt. Målgruppa er allmennpraktiserende leger. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring og skal være underbygget med dokumentasjon og referanser som den interesserte leser selv kan vurdere. Ingen persongjenkjennbare opplysninger skal formidles. Faglig ansvar for den enkelte programpost ligger hos forfatteren, som har brukt resten av referansegruppa som et kommentarpanel underveis i prosessen.

Til nå har vi laget programposter om
Steroidinjeksjoner
Artrose
Kroniske muskelsmerter
Tennisalbue

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet vårt i annen sammenheng.