Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Faggruppe oppstartet i 2019 og ledes av Stian Lobben.
5. mars 2019

Leder: Stian Lobben.

Medlemmer: Thomas Mildestvedt, Lars Fadnes og Ingvild Vatten Alsnes.