Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

EPJ og elektronisk samhandling

5. juli 2018

Leder er Susanne Prøsch.

Gruppen har ekstern hjemmeside her. Her finnes oversikt over medlemmer og over gruppens aktiviteter.