Norsk forening for allmennmedisin

Faggrupper

Barns helse

Kari Løvendahl Mogstad leder faggruppen for barns helse.
Epost: kari.l.mogstad@gmail.com
5. juli 2018