Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Styret

Vedtekter

Sist endret i årsmøtet 26.4.18.

Kapittel 1 - Navn, formål og organisasjon

Kapittel 2 - Medlemskap

Kapittel 3 – Organisasjon

Kapittel 4- Sekretariat og økonomi

Kapittel 5 - Vedtektsendringer