Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk forening for allmennmedisin

Høringsuttalelser

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Til Legeforeningen

Dato: 14. mai 2018

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ekomloven, ekomforskriften og nummerforskriften. Høringsforslaget gjelder forslag om innføring av mer nøyaktig posisjonering av nødanrop fra mobiltelefon og fra IP-telefon. Det foreslås også en ny bestemmelse som skal gi hørselshemmede brukere anledning til å påkalle nødsentralen med SMS og MMS.

 

Vi oppfatter forslagene som positive og ukompliserte.

  • Et system for bedre å kunne lokalisere nødmelder, uavhengig av hvilken operatør og hvilket system innringer bruker, gir nødetatene større mulighet for å hjelpe. Det er dokumentert betydelige utfordringer i dagens situasjon.
  • Når det handler om øyeblikkelig hjelp og kritiske situasjoner må bekymringer for personvernet prioriteres under hensynet til å gi hjelp.
  • Pilotering av SMS tjenester o.l. for hørselshemmede er positivt.

 

Med vennlig hilsen

Petter Brelin                                     Kjartan Olafsson

Leder                                                  Styremedlem