Bedre og sikrere innlogging på nettsidene til Legeforeningen!

Innlogging på Legeforeningens nettsider vil erstattes med en sikrere og bedre løsning, mer informasjon kommer snart!

Den private innboksen i portalen forsvinner i løpet av kort tid. Varsel om dette ble lagt ut på meldingssiden 11. juni 2019.

Norsk endokrinologisk forening

2019

Utlysning av forskningsstipend

AstraZeneca og Norsk Endokrinologisk Forening ønsker både unge lovende og etablerte forskere velkomne til å søke om forskningsstipend på NOK 75 000 innen diabetes.
22. april 2019

Angående innhold i søknaden, se vedlegg. Gjennomgang av søknadene utføres av en uavhengig komite oppnevnt av Norsk Endokrinologisk Forening. Vinner annonseres på diabetesdagen 14 nov 2019.

Kontaktpersoner: Eystein S Husebye, leder NEF, tlf 994 04 788, Atle Egeland, medisinsk rådgiver AstraZeneca, tlf 951 92