Norsk endokrinologisk forening

2019

Sett av dato til vintermøtet 2020

Vintermøte i Norsk Endokrinologisk Forening på Scandic Hotell Lillehammer 4-6. mars 2020, fra lunsj til lunsj. Lenke til påmelding vil snart bli sendt ut. Barneleger med interesse for endokrinologi deltar også i år. I år felles program etter lunsj torsdag 5.mars.
18. november 2019

Noen høydepunkter:

  • Onsdag 4.3.20 kl. 17.30-18.45. Årsmøtet i Norsk Endokrinologisk Forening
  • Onsdag 4.3.20 kl. 13.05-14. Hypothyreose og graviditet; Prof. Robin P Peeters Erasmus MC Rotterdam
  • Torsdag 5.3.20 kl. 15-16. Craniopharyngeoma; a lifelong disease. Prof. Eva Marie Erfurth, Lund
  • Fredag 6.3.20. kl. 08.30-0930. New approaches in the differential diagnosis of diabetes insipidus. Mirjam Christ-Crain, Basel

Det blir også presentasjon av årets PhDer, presentasjon av innsendte abstrakt og kåring av beste innsendte abstrakt.

I forkant av møtet fra lunsj tirsdag 3.3.20 arrangeres oppdateringsmøte for Nasjonal Veileder i Endokrinologi for spesielt inviterte. Har du ønsker om å bidra, kontakt Anders P Jørgensen andjoe@ous-f.no